บรรจุภัณฑ์

1. ขั้นตอน: ตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องจักรทั้งหมดและม้วนด้วยฟิล์มยืด

2.step: ยืดเครื่องทั้งหมดด้วยฟิล์ม

3. ขั้นตอน: บรรจุลงในกล่องไม้และเสริมด้วยกรอบเหล็ก

4.step: ใส่ลงในภาชนะ

5. ขั้นตอน: เรือทางเรือหรือทางบก

รายละเอียดการจัดส่ง: เครื่องจักรใหม่พร้อมจะจัดส่งภายใน 15 วันหลังจากได้รับเงิน